I Am Brachér.

 


Foto: Morten Frøslev

Read the interview in English below.

Mød Martin Brachér - en multi-artist og kreativ tænker hele vejen igennem. Han er kendt for hans malerier, som du finder på Bieber-parrets vægge, men har siden barns ben dyrket musikken. Nu er han klar med sin første single "Chosen", der er startskuddet på den nye kunstform han er klar til at vise for verden.

 

Hvordan ville du præsentere dig selv for nogen, der ikke kender dig?

Først og fremmest ville jeg ikke sige meget mere end mit navn. Jeg er ikke typen der ligefrem elsker at fortælle om mig selv, medmindre jeg bliver spurgt ind til det. Jeg er slet ikke til small-talk og til tider tror jeg også at jeg falder i kategorien “introvert” - Men når det så er sagt så ville jeg præsentere mig selv som en kreativ sjæl der på magisk vis har formået at være mere eller mindre uafhængig af “systemet” siden 2020 hvor jeg sagde op i forsvaret. Min hverdag og mit liv er bygget og baseret på mavefornemmelser, skabertrang, følelser og naturligvis også rutiner og eftertænksomhed. Jeg maler, tegner, synger og prøver at transmittere mine tanker og min kærlighed til livet derigennem.

Foto: Morten Frøslev

Hvornår begyndte du at interessere dig for kunst?

Jeg har altid været besat at det kreative. Ligeså længe jeg kan huske har jeg tegnet, spillet teater, bygget ting og skrålet ind i hvad end jeg nu kunne finde på at bruge som mikrofon. Så mit forhold til kunst og skabelse stikker helt tilbage til barnsben. Jeg begyndte rigtig at tage fat i kunsten da jeg var 19 år gammel og det gjorde jeg forud for en mission til Mali som jeg trænede op til da jeg var i forsvaret. Udsendelsen gjorde mig i tvivl om hele min livs-eksistens og mit formål med at være her. Jeg havde bare heller ikke lyst til at springe fra og lade mine kammerater tage afsted uden mig. Så hele den her forberedelses periode til missionen blev et store tankespind af tvivl, spørgsmål og søvnløse nætter. Det var der jeg begyndte at male.

For at stresse af og flygte lidt fra den konflikt jeg havde med mig selv. Lang historie kort så blev missionen til Mali aflyst og vi skulle ikke udsendes i den omgang alligevel og det var der jeg så mit snit og mit kald til at sige op og følge den lille flamme der var begyndt at varme i maven. Kunstens flamme.


Foto: Morten Frøslev

Du er en multi-kunstner, hvad fik dig til at også udforske musikken?

Musikken har som sagt altid været med mig. Jeg spillede trommer ret intensivt i mange år da jeg var yngre og musik har altid fyldt meget hos mig i alt jeg har lavet. Om det har været lektielæsning, træning, gå-ture eller mens jeg har malet. Der er altid musik. For mig var det en ting jeg godt vidste skulle ske på et tidspunkt men det var lige med at finde ud af hvordan og hvornår. Under corona blev en masse projekter med min kunst annulleret eller tilbagesat. Jeg havde projekter i USA og Asien som var tæt på at blive afviklet men det hele faldt til jorden da pandemien ramte… det gjorde mig frustreret men blev også et vigtigt moment i hvor jeg er i dag. Det var der jeg forfulgte min trang til at udtrykke mig gennem lyd og ikke kun via maling. Så når nogle døre lukkes der åbnes andre.

 
Foto: Morten Frøslev

Hvad er personlig stil for dig?

Personlig stil for mig er følelsen af at tage lige præcis det på der falder mig ind. Jeg har det med at skifte stil ret jævnligt. Muligvis fordi at jeg hurtigt begynder at kede mig når ting bliver “det samme” for længe ad gangen. Jeg skifter som regel både ting i klædeskabet ud men også når det kommer til min frisure. Den får også en ny retning et par gange om året. Personlig stil er 100% at gå med føleserne og ikke lade sig influere for meget af trends og hvad der nu end må være “in” i perioden. Jeg vil ikke passe ind - samtidigt med at jeg gerne vil passe ind. In the end of the day så gør jeg bare hvad jeg føler for og hvis det passer ind så er det fint, men jeg er ikke skræmt for at stikke ud og lade folk tale i krogende.


Personlig stil er også et udtryk for om hvorvidt man er fritstillet fra andre meninger, holdninger og fra “normalen”. Jeg tror at mange flere ville gå anderledes klædt hvis de ikke skulle tænke på hvad naboen eller chefen tænkte om dem og det er jo et sundhedsmæssigt faresignal. Kroppen og sindet har det bedst når det ikke bliver undermineret og ignoreret. Så tag det på du har lyst til - og gør det du har lyst til.


Foto: Morten Frøslev

Hvad er smykker for dig og, hvordan bruger du dem til at udtrykke dig selv og din stil?

For mig er smykker om krydderiet i maden. En pasta kan smage godt med salt, men hvis du propper basilikum, trøffel og river lidt ost udover den så smager den pludselig fantastisk. Det er lidt det samme med smykkerne. De binder hele outfittet sammen fra A-Z og danner grobund for detaljen. Følelserne ligger også i detaljerne. Der er forskel på hvordan jeg ville bære smykker hvis jeg var en let sindstilstand af overskud og glæde - vs de melankolske, tunge og mørkere perioder jeg har i mit liv. Så smykker er helt klart et kæmpe must for mit vedkommende hvis tingene virkelig skal spille og hænge sammen.
Igen som jeg sagde tidligere mht personlig stil - Så bliver smykkerne tilføjet ud fra følelsen og de kan både være med til at gøre mig sårbar og skrøbelig men også stærk og uovervindelig.
________________________________________________

Meet Martin Brachér - a widely talented multi-artist and creative mind. From his paintings hanging on The Bieber's walls to a new single and upcoming EP, he is an explorer of art in its many forms. ⁠


How would you present yourself to someone who doesn’t know you?


First and foremost I wouldn’t say much more than my name. I am not the type that loves to talk about myself unless I’m asked. Small talk is not my thing and sometimes I think I would be categorised as an introvert.
With that said, I would introduce myself as a creative soul that magically has managed to remain independent of “the system” since i quit the army in 2020.
My every day life is built around my gut feeling, the need to create, emotions and of course routine and thoughtfulness. I paint, draw, sing and try to transmit my thoughts and my love of life through art.


When did your interest in the arts first begin?

I have always been obsessed with the creative. For as long as I can remember, I have been drawing, acting, building things and used just about anything as a microphone to sing into. My relationship with art and creation goes all the way back to my childhood, but I took up art when I was 19 and this was right before a deployment mission to Mali. I had been training for it during my time in the army, but come deployment I suddenly was doubting my existence and my purpose of being here. Though having those feelings, I also didn’t want to quit and leave my buddies to go ahead without me. That turned the entire lead up to the deployment into thought of doubt, unanswered questions and sleepless nights. That was when I started to paint. To relieve some of the stress and escape the conflict I was having within myself.


Long story short, the mission to Mali got canceled and we weren’t getting deployed this time around anyway, so I saw the opportunity to quit and pursue the passion that had slowly been growing within me.


You are a multi-artist, what made you expand into music?

Music has always been with me. I played the drums for many years, and music has followed me through life with great importance. Music was always playing, whether it was doing homework, working out, going on a walk or while I was painting.
To me, it was always something I knew I had to pursue, but it was just a matter of timing. I had lined up projects in Asia and The States, that were so close to premiering and then everything fell through with the pandemic. A lot of my projects got cancelled or pushed back, and it was a very frustrating time, but also a defining moment for where I am today. It was then I followed my need to express myself through sound. When one door closes, another opens.


What is personal style to you?

To me, personal style is wearing whatever I feel like, whenever I feel like it. I probably switch up my style quite often, probably because I get bored when things stay the same for too long. I usually switch out my wardrobe, but I don’t shy away from getting a new hairstyle as well. I think I switch it up a couple of times a year.
Personal style is 100% relying on your feelings and try not to get influenced by trends or what seems to be in style at that particular moment. I don’t want to fit it, but I do want to fit in. At the end of the day, I’m just doing what I feel like doing and if it fits in, great, and if not, well then let people whisper in the corners.


Personal style is also an expression of whether you are free from the opinion of others. I think a lot of people would dress differently, if they didn’t have to worry about what their neighbour or boss thought of them. We feel our best when we can be our authentic selves and so people would wear whatever they want - and do whatever they want.


What is jewellery to you and how do you use jewellery to build on your personal look?

To me, jewellery is like adding spice to your food. A pasta can be great with just salt, but if you add basil, truffle and grate some cheese on top, it suddenly tastes amazing.
It is kind of the same thing with jewellery. It ties your whole outfit together and gives voice to the details. Emotions are also in the details. There is a vast difference between how I wear jewellery if I’m in a positive mental space compared to when I’m in my more dark and melancholic periods of life. To me, jewellery is a must-have to make my outfit reflect how I feel. As I mentioned regarding personal style - jewellery is part of dressing how you feel. It can help make me vulnerable, but also make me feel strong and invincible.