Denne side har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

GRATIS LEVERING FOR KØB OVER 299 KR.

Hero image

PORTRÆT

I AM BESA TAFARI

Maj 23, 2023

MØD BESA TAFARI - MODEL OG MUSIKER. BESA ER EN ÉNER - MAGNETISK, KARISMATISK OG MODIG MED DEN VARMESTE SJÆL.

Hero image

Read the interview in English below.


Besa startede som model, da hun kun var 15 år gammel. Oprindeligt fra Sverige blev hun opdaget på gaderne i København og flyttede senere til New York for at prøve lykken. Her havde hun succes og underskrev kontrakt med flere bureauer, og det blev for alvor hendes gennembrud i hendes karriere.

Hun beskriver oplevelsen som ensom - "det var deprimerende, men det fik mig til at vokse. Du danner bånd med de andre modeller, der deler de samme følelser. Jeg fortryder intet, og jeg arbejder stadig i dag og kan godt lide at være model. Det, der holdt mig i live, var min åndelighed - og at lede efter søde hunde på gaden."

Med sin store erfaring inden for industrien, er hun nu også en ivrig talentspejder og har fostret adskillige talenter i branchen.

Selvom arbejdet som model var, hvor hun startede, er musik hendes virkelige passion. Hun har lavet musik siden hun var ung og har underskrevet kontrakt hos et pladeselskab - "Jeg ønsker at blive kendt for min musik - det er dér, min sjæl trives".

Besa laver ny stil RnB, men rodfæstet i en 90'er-stil version af genren - "Jeg er fra 90'erne, så det forbinder sig bare med mit hjerte og føles rigtigt".

Selvom hun har lavet musik i alle former og afskygninger siden hun var barn, var det udfordrende at gøre det professionelt; "Jeg skulle tro på mig selv. Min selvtillid foran kameraet er én ting, men at lave musik tvang mig til virkelig at arbejde for at finde en dybere og anderledes form for selvtillid. Selvom det er en anden form for selvtillid, hjalp min erfaring mig helt sikkert med at finde og udvide den".

Hero image
Hero image

Besas fortid har delt hende nogle udfordrende kort, der helt sikkert har påvirket hendes person. "Vi ved ikke, hvor stærke vi er, før vi er nødt til at være det. Men det er også komplekst, fordi jeg ikke tror, at jeg er stærk, men jeg overlevede".

At opleve modgang fra en ung alder har åbnet hendes øjne for menneskers forskellige situationer: "Du er anderledes. Det er som om, du ikke længere er bange for mørket. Måden, du ser på mennesker, ændres. Du er mere tilgivende, mere tålmodig. Vi er alle her for at lære".

Besa er alt andet end almindelig, og hendes kreative drivkraft, åndelighed og lidenskab er inspirerende at være vidne til.

3 HURTIGE SPØRGSMÅL:


Beskriv dig selv med 5 ord:
Først og fremmest, kreativ uden grænser! Men på 5 ord vil jeg sige venlig, excentrisk, åndelig, følelsesladet og intelligent. Mest af alt bare kreativ uden grænser.

Hvordan vil du beskrive din stil?
Jeg blander min personlige stil. Jeg kan ikke lide at følge trends. For mig er personlig stil, når du er tilfreds med dig selv, så du ved, hvem du er, og hvordan du klæder dig for at repræsentere dig selv.

Hvad betyder smykker for dig, og hvordan bruger du dem til at udtrykke dig selv?
Du ved, tidligere brugte de guld og sølv til at forbedre sig selv. Lidt ligesom makeup, og det føler jeg endda i dag. Hvis du ikke bruger makeup, men bærer smykker, løfter det dig bare og tilføjer lidt ekstra. Jeg føler også, at det udvider min feminine energi på en måde. På dage, hvor jeg har mit hår sat op, men bærer store øreringe, føler man sig næsten som en gudinde.

Hero image

MEET BESA TAFARI - MODEL AND MUSICIAN. BESA IS ONE OF A KIND - MAGNETIC, CHARISMATIC, BOLD, AND A WARM SOUL.

Besa started modeling when she was just 15 years old. Originally from Sweden, she was scouted on the streets of Copenhagen, and later moved overseas to New York to try her luck. She was successful and signed with a number of agencies that would help launch her career.

She describes the experience as lonely - “it was depressing, but it made me grow. You get to connect with other models who are experiencing the same feelings. I don’t regret any of it and I am still signed today and enjoy modeling. What kept me alive was my spirituality - and looking for cute dogs in the street.”

With her vast experience in the modeling industry, she is now also an avid scouter and has fostered several talents in the industry.


While modeling was where she started, music is her real passion. She’s been doing music since she was young and is now signed with a record label - “I want to be known for my music - that is where my soul thrives”.

Besa makes new style RnB but rooted in a 90’s style version of the genre - “I’m from the 90’s, so it just connects with my heart and feels right”.

Even though she has been doing music in all shapes and forms since she was a child, doing it professionally was daunting; “I had to believe in myself. My confidence in front of the camera is one thing, but doing music made me have to do some real work to find a deeper and different sense of confidence. Even if it is a different confidence, modeling definitely helped me find it and nurtured it”.


Besas past have dealt her some challenging cards that definitely took a toll on her wellbeing. “We don’t know how strong we are, until we have to be. But it’s also complex, because I don’t think I’m strong, but I survived”.

Experiencing hardship from a young age has opened her eyes to people’s different situations: “You are different, it’s like you are not scared of the dark anymore. The way you look at people change. You are more forgiving, more patient. We are all here to learn””.

Besa is anything but ordinary and her creative drive, spirituality and passion is inspiring to witness.

3 QUICK QUESTIONS:

Describe yourself in 5 words: Firstly, creative with no limits! But in 5 words I’d say, kind, eccentric, spiritual, emotional and smart. Mostly just creative with no limits.

How would you describe your style? I mix up my personal style. I don’t like to follow trends. To me personal style is when you’re content with yourself, so you know who you are and how to dress to represent yourself.

What is jewellery to you and how do you use it to express yourself? You know, back in the day they used gold and silver to enhance themselves. Like a kind of make up, and I even feel that now. If you go without make-up, but wear your jewellery it just elevates you and adds a little something extra. I also feel like it extends my feminine energy in a way. On days when I wear my hair up, but I wear my big earrings - you kind of feel like a goddess.

women

KOLLEKTION

I AM CC

Hero image

PORTRÆT

I AM BRACHÉR.

Indkøbskurv

Tillykke! Din ordre kvalificerer sig til gratis fragt Du er 299 kr. fra at opnå GRATIS fragt.
Ingen flere produkter tilgængelige til køb